Wat kost basketballen

Contributiebedragen voor het seizoen 2019-2020

 Contributie
 Spelend lid:
 Trainend lid:
 U8 t/m U12  € 222,50 € 143,50
 U14 t/m U16  € 265,00 € 181,00
 U18 en U20  € 292,00 € 191,50
 U22 en Senioren  € 330,00 € 214,00

 

De contributie wordt voor het elk seizoen bepaald door de Jaarlijkse Algemene Vergadering, die meestal in juni wordt gehouden. Het Bondsgeld wordt meestal pas in november definitief vastgesteld door de N.B.B. Word je lid na het begin van het seizoen, dat wil zeggen na 1 september, dan wordt op de B.V.A.-contributie voor iedere maand dat je later als lid wordt ingeschreven, een korting gegeven van 10%. De N.B.B. geeft helaas geen korting op het bondsgeld.

De contributie wordt door de vereniging geïnd in twee gelijke delen in oktober en in februari d.m.v. een automatische incasso, waartoe je de vereniging machtigt bij de inschrijving. Leden die een machtiging afgeven en ervoor zorgen dat de incasso opdrachten kunnen worden uitgevoerd, krijgen een korting van €10 op het verschuldigde contributiebedrag.

Mocht je overwegende bezwaren hebben tegen het gebruik van een machtiging dan dient het gehele contributiebedrag voor 15 oktober te worden overgemaakt op onze rekening bij de Rabobank, nummer NL28 RABO 0386 2116 47 t.n.v. BV AALSMEER.

Indien je gedurende het seizoen lid wordt zonder een machtiging in te leveren, dan word je pas bij de bond opgegeven, nadat je contributie door de vereniging is ontvangen.

Verder zijn aan het inschrijven zelf ook kosten verbonden. Dit is een eenmalige bijdrage van €10 welke meegenomen wordt bij de eerste inning van de contributie.

Onze sponsors

De Bloemhof

Hornweg 187
1432 AA Aalsmeer
Tel 0297 – 325447

De Proosdijhal

Edisonstraat 6
1433 KA Kudelstaart
Tel 0297 – 340440

De Waterlelie

Dreef 7
1431 WC Aalsmeer
Tel 0297 – 322022

Volg ons:

Let's play ball

Share This