Club

BV Aalsmeer is een kleine vereniging die altijd nieuwe enthousiaste spelers of speelsters kan gebruiken. Het aantal leden varieert al jaren tussen de 100 en 130 leden. Ons doel is om iedereen de kans te geven met plezier te basketballen. We bieden kinderen een veilige omgeving om zich motorisch te ontwikkelen en de basistechnieken van basketbal te leren.

We streven ernaar om in elke leeftijdscategorie deel te nemen aan de competitie. Bij de jongens lukt dat meestal wel. Bij de meisjes kunnen we bij onvoldoende aanmeldingen ook combinatie teams samenstellen, waarbij speelsters van twee leeftijdscategorieën in één team worden ondergebracht en bij de jongste jeugd kunnen ook mixed teams worden geformeerd.

Bij de senioren neemt de BV Aalsmeer met twee herenteams deel aan de competitie op Afdelingsniveau. We spelen met het eerste team in de 2de klasse.

De vereniging is opgericht op 12 maart 1964 als onderafdeling van TVA, de Turn Vereniging Aalsmeer, dus ondertussen al meer dan 50 jaar oud! Aanvankelijk werd de naam TEVEA gebruikt en bij de verzelfstandiging in april 1981 werd de naam veranderd in Basketball Vereniging Aalsmeer – BVA.