Regels van BV Aalsmeer

In de hierna volgende tekst worden omwille van de leesbaarheid de termen “speler” en “ouder(s)” gebruikt, waar steeds wordt bedoeld “speler / speelster” en “ouder / verzorger”.

Regels vervoer

 • Alle leden worden geacht bij te dragen aan het vervoer van de teams bij uitwedstrijden. Bij jeugdteams wordt verwacht dat de ouders bij toerbeurt voor het vervoer zorgen. De senioren teams worden geacht onderling het vervoer bij uitwedstrijden te regelen.
 • Voor de jeugdteams zal de teamouder per wedsrijd 2 of drie ouders bij toerbeurt aanwijzen om het vervoer te verzorgen.
 • Ouders die niet in het bezit zijn van een auto, of die op bepaalde dagen niet kunnen rijden, worden verzocht dat aan de teamouder te melden, zodat deze daar bij de indeling van de rijbeurten rekening mee kan houden.

Regels voor het gebruik van de club kleding

 • De BV Aalsmeer heeft voor alle teams, die deelnemen aan de competitie wedstrijdtenues beschikbaar.
 • Heb je je opgegeven voor deelname aan de basketbal competitie, dan is het goed om te weten dat je zelf geen tenue hoeft aan te schaffen.
 • De tenues worden na de wedstrijd verzameld in de team-tas en bij toerbeurt door (de ouders van) de spelers gewassen. Deze speler zorgt ervoor dat de tas tijdig bij de volgende wedstrijd aanwezig is.
 • Wil je persé een eigen tenue dat je mee kunt nemen naar huis, dan zal je toch een eigen tenue moeten aanschaffen. De vereniging kan zo’n extra tenue voor je bestellen. Je kunt een tenue aanvragen via info@bvaalsmeer.nl.

Regels inrichten zaal bij thuiswedstrijden

 • Alle leden hebben de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren bij het organiseren en laten plaatsvinden van onze thuiswedstrijden.
 • De teams die tijdens een thuisweekend als eerste zijn op gesteld om te spelen, helpen mee met het klaar maken van de velden: baskets plaatsen, banken voor de teams neerzetten, tafel en scoremateriaal klaarzetten.
 • De teams die als laatste spelen, zorgen voor het opruimen van alle materialen.
 • Alle leden dienen ervoor te zorgen dat de hal en kleedkamers schoon blijven. Lege flesjes en verpakking van meegebracht etenswaar horen in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.

Regels wedstrijdleiding

 • Spelers worden vanaf de leeftijd van 14 jaar geacht als scorer en timer te kunnen functioneren bij wedstrijden.
 • Van de ouders van spelers jonger dan 14 jaar wordt verwacht dat zij bij toerbeurt, als scorer of timer optreden bij de thuiswedstrijden van hun kinderen (na ontvangen instructie)
 • De aangewezen scorer en timer voor een wedstrijd worden bekend gemaakt in het wedstrijdprogramma.
 • Spelers worden vanaf de leeftijd van 15 jaar geacht deel te nemen aan een scheidsrechterscursus, die opleidt tot een BS2-licentie (voorheen F-licentie). Deze cursus is ook (kosteloos) beschikbaar voor geïnteresseerde ouders.
 • Spelers die in het bezit zijn van een BS2 of F-licentie zullen naar vermogen en in overleg worden ingedeeld als scheidsrechter. Hetzelfde geldt voor ouders die zich daarvoor hebben opgegeven. De aangewezen scheidsrechters voor een wedstrijd worden bekend gemaakt in het wedstrijdprogramma.
 • Minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd dient ieder lid van de voor die wedstrijd aangewezen wedstrijdleiding zich te melden bij de dienstdoende zaaldienst en zijn handtekening te plaatsen op de presentielijst.
 • Indien een scorer, timer of scheidsrechter niet in staat is volgens opgave in het wedstrijdprogramma zijn/haar rol in de wedstrijdleiding te vervullen, dan dient hij/zij zelf voor vervanging te zorgen.
 • Namen die niet zijn afgetekend op de presentielijst, worden voor een boete voorgedragen aan het bestuur. Het standaard boetebedrag bedraagt €10,- en dient voor de eerstvolgende wedstrijd te zijn voldaan bij de trainer/coach van het eigen team. Indien een speler bij herhaling niet opkomt kan het bestuur de speler een hogere boete opleggen.
 • Een volledig wedstrijdprogramma tot en met eind december wordt gepubliceerd begin september, zodat een ieder tijdig is geïnformeerd en dus ook tijdig maatregelen kan nemen om problemen met het opkomen vóór te zijn. Begin januari wordt het wedstrijdprogramma voor de tweede seizoenshelft gepubliceerd.

Het zal duidelijk zijn dat deze regels tot doel hebben de wedstrijden te laten verspelen in een nette hal met een adequate wedstrijdleiding, nl. een compleet bezette tafel en twee scheidsrechters in het veld. Iedere speler weet dat een goed geleide wedstrijd minder irritaties geeft bij beide ploegen en niet te vergeten bij beide coaches. We vinden dan ook dat we allemaal moeten bijdragen om te zorgen dat de andere teams net zulke goed verzorgde wedstrijden kunnen spelen, zoals wij dat ook voor ons eigen team verwachten. Als we allemaal met die instelling ons steentje bijdragen, dan worden onze thuiswedstrijden de leukste wedstrijden van het seizoen.

Onze sponsors

De Bloemhof

Hornweg 187
1432 AA Aalsmeer
Tel 0297 – 325447

De Proosdijhal

Edisonstraat 6
1433 KA Kudelstaart
Tel 0297 – 340440

De Waterlelie

Dreef 7
1431 WC Aalsmeer
Tel 0297 – 322022

Volg ons:

Let's play ball

Share This