Regels van BV Aalsmeer

BVA Gedragscode

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zich binnen onze vereniging prettig en veilig voelt, bij trainingen en bij wedstrijden. Daarom willen we grensoverschrijdend gedrag1 voorkomen en hebben we gedragsregels opgesteld voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden en vrijwilligers van BV Aalsmeer.

Van iedereen die onze vereniging bezoekt, wordt passend gedrag verwacht. Hieronder verstaan we:

  1. Respecteer de regels van de basketbalsport.
  2. Respecteer de medespelers en de tegenstander.
  3. Behandel alle deelnemers in het basketbal gelijkwaardig.
  4. Gebruik geen fysiek, mentaal en verbaal geweld bij het basketbal.
  5. Ga samen voor faire beoefening van de basketbalsport.

Voor het bereiken van ons doel is het van belang dat de verschillende groepen die betrokken zijn bij BV Aalsmeer weten welk gedrag wordt verlangd en welk gedrag niet acceptabel is. We nodigen je graag uit de regels na te lezen die specifiek voor jou zijn geformuleerd.

Lees de Gedragsregels voor bestuursleden
Lees de Gedragsregels voor sporters
Lees de Gedragsregels voor trainers en coaches
Lees de Gedragsregels voor scheidsrechters en juryleden
Lees de Gedragsregels voor ouders en verzorgers
Lees de Gedragsregels voor toeschouwers

.

Voetnoot:

1    De NBB definieert grensoverschrijdend gedrag als volgt:

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien.

Globaal gezien onderscheiden we een aantal soorten grensoverschrijdend gedrag: pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, bedreiging, belediging en mishandeling.

 

Onze sponsors

De Bloemhof

Hornweg 187
1432 AA Aalsmeer
Tel 0297 – 325447

De Proosdijhal

Edisonstraat 6
1433 KA Kudelstaart
Tel 0297 – 340440

De Waterlelie

Dreef 7
1431 WC Aalsmeer
Tel 0297 – 322022

Volg ons:

Let's play ball

Share This