Coronaregels van BV Aalsmeer

BVA protocol indoor en outdoor activiteiten

Update 18 mei 2021:
De sportzalen mogen weer open! Meer informatie vanuit het bestuur van de BVA volgt snel.

Update 2 maart 2021:
De lockdown is verlengd en de avondklok blijft gelden tot 15 maart, maar toch zijn de regels voor het buitensporten versoepeld. Alle leden van onder de 28 jaar mogen nu deelnemen aan sportactiviteiten buiten. Het bestuur heeft besloten dat onder deze omstandigheden het verstandig is om voor die leden die dat willen de buitentrainingen op te starten. De Technische Commissie werkt uit hoe de trainingen vorm moeten krijgen en zij zal in overleg met de trainers de leden uitnodigen.
De buitentrainingen zijn mogelijk onder de voorwaarde dat we de coronaregels met elkaar blijven naleven. Voor de buitentrainingen geldt opnieuw het protocol dat ook vorig seizoen bij de buitentrainingen is gebruikt. Lees hier meer over het BVA protocol buitentrainingen

Update van 15 januari 2021:
Op 12 januari heeft het kabinet opnieuw een persconferentie gegeven. De belangrijkste mededeling voor onze sport is de verlenging van de lockdown met drie weken, zodat deze nu doorloopt tot 10 februari. Voorlopig kunnen dus geen trainingen en wedstrijden worden georganiseerd. Het wedstrijdschema dat al klaar lag om de competities vanaf 6 februari te starten, moet opnieuw worden aangepast. Voorlopig worden de geplande wedstrijden van het weekeinde van 6-7 februari doorgeschoven naar het weekeinde van 5 juni en de wedstrijden van 13-14 februari  gaan naar het weekeinde van 12 juni.
Het wachten is op nieuwe besluiten van de overheid en die komen uiterlijk op 2 februari.

Update van december 2020:
Na de toespraak van premier Rutte op 14 december werden vanaf 15 december alle basketbal activiteiten stilgelegd. Alle sportaccommodaties werden gesloten en tot 19 januari blijft de lockdown sowieso van kracht. Het BVA protocol is daardoor tijdelijk niet meer relevant en als we na de lockdown weer mogen opstarten, zal het protocol aan de dan geldende regels moeten worden aangepast. Ook de informatie hieronder zal op dat moment worden geactualiseerd.

Update van 18 augustus 2020:
Ondanks dat het coronavirus nog niet weg is, mogen we met alle leeftijdscategorieën weer deelnemen aan wedstrijden. Dat is goed nieuws, maar het geeft ons ook de taak om er met elkaar voor te zorgen dat we wedsrijden zo veilig mogelijk laten verlopen. Voor de wedstrijden die de BV Aalsmeer organiseert in De Proosdijhal is in samenspraak met de ESA – de verhuurder van de hal – en op basis van de handreikingen van het NOC/NSF en de NBB een protocol opgesteld.

Lees tip:
In het document zijn de regels samengevat onder de kopjes: “Algemene Veiligheids- en hygiëneregels”, Aanvullende regels voor de trainingen in De Bloemhof en De Waterlelie en “Aanvullende regels bij competitiewedstrijden in De Proosdijhal”. De algemene regels gelden voor iedereen. De regels voor de trainingen zijn gegroepeerd voor Handhavers, Trainers en Ouders/Verzorgers en Niet-leden en de regels bij competitiewedstrijden zijn gegroepeerd voor Supporters, Teams en begeleiders, Scheidsrechters en Handhavers. Neem in ieder geval de regels door die voor jou gelden en doe je best je er aan te houden.

Competitie en corona:

Als ontvangende vereniging willen we graag alles doen om de competitie veilig te laten verlopen voor alle sporters en hun supporters. Een belangrijk onderdeel van onze maatregelen richten zich op het zoveel als mogelijk gescheiden houden van de verschillende groepen die tijdens een speelzondag naar De Proosdijhal komen. We vragen aan alle betrokkenen om kennis te nemen van de “Aanvullende regels bij competitiewedstrijden in De Proosdijhal” uit ons protocol.  

De belangrijkste regels vatten we hier even samen:

  1. Kom niet te vroeg naar de sporthal – bij voorkeur niet meer dan 15 tot 20 min. vóór de wedstrijd en beperk het aantal meereizende supporters tot maximaal 15 per team. De capaciteit op de tribunes is beperkt. Supporters kunnen pas plaatsnemen op de tribune, wanneer het publiek van een voorgaande wedstrijd de zaal heeft verlaten. Tot die tijd kan gewacht worden in de kantine (voor zover daar voldoende plaatsen beschikbaar zijn), in een daartoe aangewezen deel van de hal of buiten de accommodatie
  2. Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal. Voor ieder team wordt een aparte kleedkamer gereserveerd en na de wedstrijd is er gelegenheid om (kort) te douchen. De kleedkamers worden per team toegewezen, nadat ze door een handhaver zijn schoongemaakt.
  3. Volg in de sporthal de instructies van de handhavers op en help mee om 1,5 meterregel met elkaar zo goed als mogelijk te handhaven.

Het bestuur

Onze sponsors

De Bloemhof

Hornweg 187
1432 AA Aalsmeer
Tel 0297 – 325447

De Proosdijhal

Edisonstraat 6
1433 KA Kudelstaart
Tel 0297 – 340440

De Waterlelie

Dreef 7
1431 WC Aalsmeer
Tel 0297 – 322022

Volg ons:

Let's play ball

Share This